پروژه ساندویچ پانل سقفی سالن کارخانه تراکتورسازی

نام پروژه ساندویچ پانل سقفی سالن کارخانه تراکتورسازی
کارفرما گروه صنعتی تراکتورسازی ایران
مکان تبریز
مصالح ساندويچ پانل
مجری نصب مجتبی میرزایی

بازگشت به لیست پروژه‌ها