پروژه ساندویچ پانل سقفی نیروگاه برق خصوصی

پروژه ساندویچ پانل سقفی
کارفرما نیروگاه برق شخصی
موقعیت مریوان
مصالح ساندويچ پانل
مجرب نصب فولادغرب

بازگشت به لیست پروژه‌ها