پروژه پوشش سقف و دیوار سالن ورزشی ۱۵۰۰ متری

پروژه پوشش سقف و دیوار سالن ورزشی ۱۵۰۰ متری
کارفرما دانشگاه علوم پزشکی؛ بیمارستان شهید بهشتی کاشان
موقعیت کاشان
مصالح ساندويچ پانل
مجرب نصب فولادغرب

بازگشت به لیست پروژه‌ها